Stowarzyszenie

NA RZECZ

WOLNEGO HANDLU

ul. Lotnicza 10
31-462 Kraków
KRS: 0000143026
REGON: 35636369800000
NIP: 675-12-65-682
Rok powstania: 2000

Misja:

Propagowanie zasad wolnego rynku.

Prowadzone działania:
  • Działalność edukacyjno-szkoleniowa - głównie organizacja wykładów i konferencji BEZ POTRZEBY STOSOWANIA ZASAD POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI oraz UCZCIWE rozpowszechnianie wiedzy (ulotki, plakaty, internet).
  • Integracja społeczności lokalnych (organizacja publicznych rodzinnych pikników i turniejów).
  • Współpraca z organami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi i kościelnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie celów Stowarzyszenia.